Translation of گھات تاکنا in English:

گھات تاکنا

phrase

  • watch for an opportunity (to)