چُہل

Pronunciation /tʃʊhəl/

feminine noun

  • merriment, pleasantry, jollity, fun, quips and cracks

چہل

Pronunciation /tʃæhl/

cardinal number

  • forty

چہل

(چہل پہل)

Pronunciation /tʃæhæl/

feminine noun

  • merry and festive atmosphere, hustle bustle

Origin

[Prakrit]

چہل

Pronunciation /tʃæhæl/

feminine noun

  • marshy land that is tilled without ploughing

Origin

[Sanskrit]