چک

Pronunciation /tʃək/

masculine noun

 • tenure, holding, landed estate
  village
 • conflict upon land
 • cultivation

چک

Pronunciation /tʃək/

masculine noun

 • shepherd, goatherd
 • eye

چک

Pronunciation /tʃək/

masculine noun

 • disc
  wheel
 • a kind of necklace
 • circumference of a well

چک

Pronunciation /tʃək/

masculine noun

 • threshing tool or machine, thresher
 • branch cutter

چک

Pronunciation /tʃək/

feminine noun

 • chin bone