چل

Pronunciation /tʃəl/

feminine noun

 • gait
 • pace
 • difference, disparity
 • deception, treachery

adjective

 • moving
 • unsteady, unstable

verb

 • be off, be gone
  away (with you)!

چل

(اچل)

Pronunciation /tʃəl/

masculine noun

 • mountain

چُل

Pronunciation /tʃʊl/

feminine noun

 • longing, craving, sudden urge or desire, eagerness
 • prurience, lust, sexual urge, wantonness
 • impatience, restlessness, uneasiness, fidgetiness
 • itchiness, itch

چِل

Pronunciation /tʃɪl/

feminine noun

 • noise, cry, confused noise

چِل

Pronunciation /tʃɪl/

adjective

 • forty

cardinal number

 • forty

چِل

Pronunciation /tʃɪl/

masculine noun

 • horse having white forelegs