نامردی

Pronunciation /nɑ:mərd̪i:/

phrase

  • impotency
  • unmanliness, cowardice

نامردی

Pronunciation /nɑ:mərd̪i:/

feminine noun

  • impotency