مَیل

Pronunciation /mæ:l/

masculine and feminine noun

 • dirt, filth, scum

مَیل

Pronunciation /mæ:l/

masculine noun

 • crookedness, curve
 • inclination, aptitude, bent of mind, tendency figurative
 • desire, interest

مِیل

Pronunciation /mi:l/

masculine noun

 • mile

مِیل

Pronunciation /mi:l/

masculine noun

 • small stick or needle for applying collyrium in eyes

میل

Pronunciation /me:l/

masculine noun

 • conciliation
 • intimacy
 • union
  connection
 • mixture
 • sort
 • pairing (of animal)
  copulation