Translation of محبوب ِالٰہی/ حق/ خدا/ ربُ العالمین/ سبحانی/ کبریا in English:

محبوب ِالٰہی/ حق/ خدا/ ربُ العالمین/ سبحانی/ کبریا

phrase

  • beloved of God, i.e. Prophet Muhammad