سَیر

Pronunciation /sæ:r/

feminine noun

 • excursion, tour, sightseeing
  stroll, walk
  perambulation
 • recreation, amusement
 • scene, view, spectacle
 • jest, witticism

سِیر

Pronunciation /si:r/

feminine noun

 • land under the direct cultivation of landowner, first rate land

adverb

 • jointly, in partnership

سِیر

Pronunciation /si:r/

masculine noun

 • garlic

سِیَر

Pronunciation /sɪjər/

feminine plural noun

 • qualities, moral disposition, virtues
 • biographies

سیر

Pronunciation /se:r/

adjective

 • full, replete
 • satisfied
  satiated
 • tired

سیر

Pronunciation /se:r/

masculine noun

 • seer, former unit of weight approximately of two pounds