سن

Pronunciation /sən/

masculine noun

 • year

سن

Pronunciation /sən/

feminine noun

 • swish, rustle
 • crack (of whip)

سن

Pronunciation /sən/

masculine noun

 • jute, hemp
 • thread or string of jute

سُن

Pronunciation /sʊn/

adjective

 • without sensation or feeling
  numb
 • still, quiet, silent
 • shocked
  astonished
 • dull, without brightness
 • devoid of, lacking
  empty
  blank

سُن

Pronunciation /sʊn/

verb

 • listen

سِن

Pronunciation /sɪn/

masculine noun

 • year
  period of life
  age