دہشت گرد

phrase

  • terrorist

دہشت گرد

phrase

  • terrorist