جُھکانا

Pronunciation /dʒʰʊkɑ:nɑ:/

verb

  • bend, cause to bend or stoop
    bring (someone) down or low, to cause to nod

جِھکانا

Pronunciation /dʒʰɪkɑ:nɑ:/

verb

  • harass
  • make one go round in circles
  • make one eat humble pie or dirt