جزیرہ نما

phrase

  • peninsula

جزیرہ نما

phrase

  • peninsula