Translation of تاخت و تاراج کرنا in English:

تاخت و تاراج کرنا

phrase

  • ruin, ransack, devastate