اول

Pronunciation /o:l/

feminine noun

 • personal bail or security
  surety
  pledge
  pawn
  hostage

Origin

[Prakrit]

اول

Pronunciation /o:l/

masculine noun

 • esculent root, Arum campanulatum

Origin

[Sanskrit]

اوّل

Pronunciation /əvvəl/

adjective

 • first
 • prior
  foremost
  principal
 • best
  highest
  chief
  excellent
 • preceding, foregoing, of past time

اوّل

Pronunciation /əvvəl/

masculine noun

 • first or earlier part
  beginning
  commencement

اوّل

Pronunciation /əvvəl/

adverb

 • in the beginning
  pl. "اوائل"

اَول

Pronunciation /ɔ:l/

feminine noun

 • epidemic, any great calamity (such as plague)

اُول

Pronunciation /u:l/

feminine noun

 • stopper of a door
 • figurative

  obstruction
  hindrance