چُھٹا

Pronunciation /tʃʰʊʈɑ:/

صفت

 • free
  liberated
  released
  fem. "چُھٹی"

چُھٹّا

Pronunciation /tʃʰʊʈʈɑ:/

صفت

 • separate
  detached
  single
 • bare
  mere

Origin

[Sanskrit]

چُھٹّا

Pronunciation /tʃʰʊʈʈɑ:/

masculine noun

slang

 • change, small coins
 • small pieces or crumbs of sweetmeat leftover after the bulk has been sold, gratis

Origin

[Sanskrit]

چھٹا

Pronunciation /tʃʰəʈɑ:/

ordinal number


Origin

[Sanskrit]

چھٹا

(چھٹاہوا)

Pronunciation /tʃʰəʈɑ:/

صفت

 • picked
  sorted
  selected
 • figurative

  out and out or consummate (rascal, etc.)

Origin

[Sanskrit]