Noun (مذکر)

  1. mud, mire, slush

انگریزی میں چَوڑا کا ترجمہ

چَوڑا

Adjective

  1. broad, wide, expanded

انگریزی میں چُوڑا کا ترجمہ

چُوڑا

Noun (مذکر)

  1. large bangle made of lac

انگریزی میں چُوڑا کا ترجمہ

چُوڑا

Noun (مذکر)

  1. snack made of parched rice

انگریزی میں چُوڑا کا ترجمہ

چُوڑا

Noun (مذکر)

  1. sweeper, cleaner, scavenger

اوکسفرڈ کی زیرِ نگرانی