پُٹ

Pronunciation /pʊʈ/

feminine noun

 • tincture
 • seasoning, mixture

پُٹ

Pronunciation /pʊʈ/

feminine noun

 • contracting or narrowing of anything
 • fold
 • cavity
 • leaf
 • cover, covering

پُٹ

Pronunciation /pʊʈ/

feminine noun

 • roundness
 • flesh of the hind side of an animal, rump

پِٹ

Pronunciation /pɪʈ/

masculine noun

 • the abdomen

پِٹ

Pronunciation /pɪʈ/

masculine noun

 • basket, box
  container
  bag

پٹ

Pronunciation /pəʈ/

masculine noun

 • sound of falling or beating

پٹ

Pronunciation /pəʈ/

صفت

 • face down, lying on the face
 • ruined, destroyed

پٹ

Pronunciation /pəʈ/

masculine noun

 • a valve or leaf of a folding door, shutter
 • screen, covering
 • veil figurative

پٹ

Pronunciation /pəʈ/

masculine noun

 • slab, tablet (for painting)
  metal-plate for engraving

پٹ

Pronunciation /pəʈ/

masculine noun

 • a mountain goat, the hair of which is used for making clothes

پٹ

Pronunciation /pəʈ/

صفت

 • lying uncultivated, barren, desolate, deserted

پٹ

Pronunciation /pəʈ/

masculine noun

 • throne

پٹ

Pronunciation /pəʈ/

feminine noun

 • width, breadth