پدِک

Pronunciation /pəd̪ɪk/

masculine noun

  • footman, pedestrian
    an infantry man, foot soldier

پدک

Pronunciation /pəd̪ək/

masculine noun

  • step
  • position, office
  • an ornament of the neck
    badge, medal
  • Hinduism an ornament of the neck, often marked with the symbol of a god's foot