پت

Pronunciation /pət̪/

feminine noun

  • honour, good name, credit, reputation

Origin

[Sanskrit]

پت

Pronunciation /pət̪/

masculine noun

  • leaf
    contr. of پتّا
    • used in comp. as:پت جھڑ

Origin

[Sanskrit]

پت

Pronunciation /pət̪/

feminine noun

  • a strengthening gruel given to puerperal women

Origin

[Sanskrit]

پت

Pronunciation /pət̪/

masculine noun

  • husband
  • master

Origin

[Sanskrit]

پت

Pronunciation /pət̪/

masculine noun


Origin

[Sanskrit]

پِت

Pronunciation /pɪt̪/

masculine noun

  • bile, the bitter secretion from the liver