پال

Pronunciation /pɑ:l/

feminine noun

 • straw, etc. in which raw fruits are stored for ripening

Origin

[Sanskrit]

پال

Pronunciation /pɑ:l/

فعل

 • bring up, nourish

سفکس

 • one who cares or nurtures

پال

Pronunciation /pɑ:l/

masculine noun

 • a small tent
 • a ship's sail
 • a covering for horse or cattle
 • shelter
  protection

Origin

[Sanskrit]

پال

Pronunciation /pɑ:l/

feminine noun

 • raised bank, dike, dam, embankment

Origin

[Sanskrit]

پال

Pronunciation /pɑ:l/

feminine noun

 • pigeons' copulation

Origin

[Prakrit]