پال

Pronunciation /pɑ:l/

feminine noun

  • straw, etc. in which raw fruits are stored for ripening

پال

Pronunciation /pɑ:l/

فعل

  • bring up, nourish

سفکس

  • one who cares or nurtures

پال

Pronunciation /pɑ:l/

masculine noun

  • a small tent
  • a ship's sail
  • a covering for horse or cattle
  • shelter, protection

پال

Pronunciation /pɑ:l/

feminine noun

  • raised bank, dike, dam, embankment

پال

Pronunciation /pɑ:l/

feminine noun

  • pigeons' copulation