کا ترجمہ وتدِ مجموع/ مقرون انگریزی میں

وتدِ مجموع/ مقرون

جملہ

prosody

    • three-lettered word with the first two letters followed by vowel sounds (e.g. چَلَن /tʃələn/)