نَیل

Pronunciation /næ:l/

masculine noun

  • acquiring, acquisition, obtaining, attainment, achievement

نِیل

Pronunciation /ni:l/

masculine noun

  • nil, a plant which yield the dye indigo, Indigofera
  • dark blue colour
  • weal, dark bruise caused by a blow

نِیل

Pronunciation /ni:l/

cardinal number

  • ten trillion

نِیل

(نِیر)

Pronunciation /ni:l/

masculine noun

  • tears

نِیل

Pronunciation /ni:l/

masculine proper noun

  • the river Nile