کا ترجمہ نیتِ شب بخیر / حرام انگریزی میں

نیتِ شب بخیر / حرام

جملہ

  • intention at night untrustworthy