ناکافی

Pronunciation /nɑ:kɑ:fi:/

جملہ

  • insufficient
    not enough

ناکافی

Pronunciation /nɑ:kɑ:fi:/

صفت

  • insufficient