نامی

Pronunciation /nɑ:mi:/

صفت

  • growing
  • vegetal figurative

نامی

Pronunciation /nɑ:mi:/

صفت

  • famous, renowned