ناخوش

جملہ

  • unhappy, displeased

ناخُوش

Pronunciation /nɑ:xʊʃ/

صفت

  • unhappy