کا ترجمہ مُہر انگریزی میں

مُہر

Pronunciation /mohr/

feminine noun

 • seal
 • stamp
 • gold coin

کا ترجمہ مِہر انگریزی میں

مِہر

Pronunciation /mehr/

masculine noun

 • the sun
 • seventh month of the Persian calendar corresponding to September- October

کا ترجمہ مِہر انگریزی میں

مِہر

Pronunciation /mehr/

feminine noun

 • kindness
  favour
  affection
  maternal affection

کا ترجمہ مہر انگریزی میں

مہر

Pronunciation /mæhr/

masculine noun

Islam

  • mehr, dower