مار

Pronunciation /mɑ:r/

فعل

 • beat

feminine noun

 • beating, striking, bashing, thrashing, stroke, blow
 • affliction, ache, pain
 • rage, divine wrath or punishment
 • killing, murder
 • temptation, snare, enticement, compulsion
 • loss, damage
 • antidote, remedy
 • threat, intimidation
 • curse

مار

Pronunciation /mɑ:r/

masculine noun

 • serpent, snake

مار

Pronunciation /mɑ:r/

feminine noun

 • black loamy soil