لم

Pronunciation /ləm/

صفت

    • used in comp. as:لم تڑنگا

لم

Pronunciation /ləm/

متعلق فعل

  • no, non