کا ترجمہ قرآن کا جامہ پہننا انگریزی میں

قرآن کا جامہ پہننا

جملہ

  • swear excessively, take an oath on the most trivial occasions
  • pretend to be the most pious