کا ترجمہ سکون بخش/ پذیر/ پرور انگریزی میں

سکون بخش/ پذیر/ پرور

جملہ

  • causing relaxation
  • thing having a relaxing effect
  • drug used to reduce tension or promote relaxation, tranquillizer