جام

Pronunciation /dʒɑ:m/

masculine noun

 • bowl
  cup
  goblet, wine cup

Origin

[Persian]

جام

Pronunciation /dʒɑ:m/

masculine noun

 • son
  seed

Origin

[Sanskrit]

جام

Pronunciation /dʒɑ:m/

masculine noun

 • night watch, period or watch of three hours
  the eighth part of a day

Origin

[Sanskrit]

جام

Pronunciation /dʒɑ:m/

masculine noun

 • guava
 • Eugenia jambolana and its fruit

Origin

[Sanskrit]

جام

Pronunciation /dʒɑ:m/

masculine noun

 • the roseapple, Syzygium jambos

Origin

[Sanskrit]