توری

Pronunciation /t̪o:ri:/

feminine noun


Origin

[Sanskrit]

توری

Pronunciation /t̪o:ri:/

ضمیر

  • yours
    "تیری"

Origin

[Prakrit]