بننا

Pronunciation /bənnɑ:/

فعل

 • be, become, be made, done or performed
 • be built or constructed
 • be composed
 • be created
 • be cooked
 • be adorned
  be improved
 • feign, pretend
  attitudinize
 • be hoaxed
  be ridiculed or laughed at

بُننا

Pronunciation /bʊnnɑ:/

فعل

 • knit, weave, crochet, intertwine
 • braid, plait
 • (of a spider) spin a web

بِننا

Pronunciation /bɪnnɑ:/

فعل

 • be cleaned, be picked
 • pick up, gather up


صارف کی شراکت

بننا

فعل