بل

Pronunciation /bəl/

masculine noun

 • twist, contortion, convulsion
  wrinkle, coil, curl, crook, convolution, turn

بل

Pronunciation /bəl/

masculine noun

 • power, strength, might, vigour
  physical force
 • ability
 • vanity, pride
 • dint
 • military force
 • support, help
 • difference, discrepancy

بل

Pronunciation /bəl/

masculine noun

 • sacrifice, offering, oblation
 • an innocent person killed without any reason

بل

Pronunciation /bəl/

حرف جر

 • but
  yet

بُل

Pronunciation /bʊl/

feminine noun

 • vagina

بِل

Pronunciation /bɪl/

masculine noun

 • hole, burrow
 • a narrow, confining room or place

بِل

Pronunciation /bɪl/

masculine noun

 • demand for payment, bill
 • draft of a proposed law