کا ترجمہ بست در ِبست انگریزی میں

بست در ِبست

جملہ

  • a white magic square of twenty