انگریزی میں آنت کا ترجمہ

آنت

Noun (feminine)

  1. intestine, gut, entrails

انگریزی میں انت کا ترجمہ

انت

Noun (feminine)

  1. limit, boundary

  2. result

  3. end, close, termination

  4. secret

Adverb

  1. after all, at last

اوکسفرڈ کی زیرِ نگرانی