آن

Pronunciation /ɑ:n/

feminine noun

 • rank, dignity, splendour
 • self-respect
 • conceit, pride, vanity
 • graceful bearing, grand or pompous style
 • nature, habit, temperament
 • affectation, pomp, air
 • vow, oath
 • promise, pledge
 • desire, wish, intention
 • bashfulness, coyness

آن

Pronunciation /ɑ:n/

feminine noun

 • a moment, instant, a very short time

آن

Pronunciation /ɑ:n/

masculine noun


آن

Pronunciation /ɑ:n/

ضمیر

 • he
  she
  that

ان

Pronunciation /ən/

پری فکس

 • not, reverse of
  a lack of
  without
  un-

ان

Pronunciation /ən/

masculine noun

 • corn, grain
  food, provision, sustenance

اُن

Pronunciation /ʊn/

ضمیر

 • them
  those
 • him unestablished
  he

اِن

Pronunciation /ɪn/

ضمیر

 • these
  them
  this